Kategori: İslam Tarihi

Bedir Muharebesi

Bedir, Medine’nin 160 km. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasaba idi. Halkı...

Abbasiler

750 yılında kurulan Abbasi Devletinin ilk başkenti Şam’dır. 819 yılında ise başkent Bağdat’a taşındı. Emevi Hanedanlığını yıkan Abbasiler, 508 yıl boyunca bölgenin en güçlü devletlerinden...

Emeviler

Sıffin Muharebesi, Hz. Ali ile Muaviye Ebu Süfyan’ın ordusu arasında gerçekleşti. Savaşın sebebi ise İslam devletlerinden biri olan Suriye’nin Hz. Osman’ın ölümünden Hz. Ali’yi...

Hz. Yusuf

Yûsuf kelimesinin aslı İbrânîce Yosef’tir. Bu ismin, uzun süre çocuğu olmayan Rahel’in (Tekvîn, 29/31; 30/1) Yûsuf’un doğumu ile anne olamamanın utancından kurtulduğuna işaret etmek...

Hendek Gazvesi

Medine önlerinde, hicretin 5. yılı Şevval ayının 7’sinde (1 Mart 627) başlayıp Zilkade’nin 1. günü (24 Mart 627) sona eren savaşa, şehrin müdafaası çevresine...

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de doğdu. Doğmadan önce babası Abdullah’ı; 6 yaşındayken annesi Âmine’yi kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalib’in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra...

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve...

İbn-i Sina Kimdir?

Batılıların, hekimlik yönünü kast ederek ‘Büyük Üstat’ olarak tanımladığı İbn-i Sina 980 yılında Efşane köyünde doğmuştur. Uzun adıyla Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin...