Domaniç Savaşı

Domaniç Savaşı kuşkusuz Osmanlı kuruluşundaki önemli savaştır. Bir diğer adıyla İkizce savaşı olarak da geçen bu muharebe, 1287 yılında gerçekleşmiştir. Osmanlı’nın üçüncü savaşı niteliğinde olan Domaniç, Ermenibeli ve Kulacahisar savaşlarından sonraki üçüncü savaştır. Osmanlı Devleti‘nin kuruluş aşamasındaki kırılma savaşı olarak da adlandırılır.

Osmanlılar, 1285 yılında Kulacahisar’ı fethedip sabah olunca o yörenin tekfurları toplandılar. Karacahisar tekfuruna haber gönderdiler.

İnegöl tekfuru Aya Nikola ise Kulacahisarın kaybedilmesinden dolayı geçmişten beri Kayılarla iyi geçinen Karacahisar Tekfuru ile bir araya gelerek Osman Bey‘i topraklarından atmak için bir araya geldiler. Ancak, Osman Bey’in henüz ordular üzerine gelmeden haberi olması sonucu yola çıktılar ve Domaniç beldesinde karşılaştılar. Çok çetin ve zorlu bir savaş olsa da savaşın sonunda Osman Bey son derece iyi bir zafer kazanarak Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Savaşın ardından Osman Bey’in kardeşi, Saru Yatı’nın şehit edildiği haberi geldi ve babası Ertuğrul Gazi‘nin yanına gömüldü.

Ancak İkizce’deki mücadelenin zaferle sonuçlanması savaşın sona geldiği anlamına gelmiyordu. Selçuklu Devletine vergi veren Karacahisar tekfurunun savaşı kaybettiği haberini alan 2. Mesud ordusunu Osman Gazi‘nin üzerine yolladı. Ordunun üstüne geldiği haberini alan Osman Gazi ise hemen hazırlıklara başladı ve Karacahisar tekfurunun kalesini kuşattı. Bunun üzerine yola çıkan Selçuklu Hükümdarı, Ereğiyle saldırılıp yakılıp yıkıldığı haberini alması üzerine Karacahisar kalesine kadar getirdiği silahları Osman Bey’e bırakıp geri dönmek zorunda kaldı. Bu savaş neticesinde Osman Bey’in namı yürümüş ve Osmanlı Devleti kurulmasında büyük adım atılmıştır.

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr

Yorum Yap