Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri, ”Haçlı Akınları” ve ”Yeniden Fetih” ismiyle de bilinir. Tüm seferlerin temel amacı, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferinden sonra iyice güçlenen Türkleri, Hristiyanlarca sayılan topraklardan atmaktı. Seferlere hem düzenli ordular hem de paralı askerler katılmıştır.

 Haçlı Seferleri Nedir ve Ne Zaman Başladı?

 1090 yılına yaklaşırken, Bizans impratoru I. Aleksios, Türk topraklarına sefer düzenlemek istediğini Papa’ya iletti. Bunun en büyük nedeni ise Türk ordularının Malazgirt Zaferinden sonra Suriye ve Filistin’i de almasıdır. 1095 yılında Clermont Konsili toplandı. Bu konsile Papa II. Urbanus başkanlık yaptı. Kurultay 10 gün boyunca müzakerelerde bulundu. 10 günün sonunda Avrupa’da egemen olan barış politikasından vazgeçildi. 1 yıl boyunca sefer hazırlıkları yapıldı ve 1096 yılında Haçlı Seferleri başladı.

 Haçlı Seferleri Tarihi

1- Birinci Haçlı Seferi:

 Haçlı ordusunun başında I. Aleksios, Robert Curthose ve Pierre L’Hermit vardı. Türk ordusunun komutanı ise I. Kılıçarslan’dı. Toplam 3 yıl süren seferlerin sonunda yaklaşık 80.000 Türk askeri katledildi.

 İtalyan Normanlar ordusu ve Franklar ordusu dışında Loren kaynaklı ordular da Haçlı Seferlerine katıldı. Birinci Dorielon Muharebesinden sonra Anadolu’yu yağmalayan Haçlılar, daha sonra Antakya’yı kuşattı. Sonrasında Kudüs’e ulaşan ordu, burada 70 binden fazla Müslüman ve Yahudiyi öldürdü.

 2- İkinci Haçlı Seferi:

 1147 başlayan 2. Haçlı Seferleri, 1049 yılında sona erdi. Savaş Kudüs Krallığı ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında gerçekleşti. Tapınak şövalyeleri ve Bizans İmparatorluğuna ait ordular da seferlere katıldı. Fatımiler ve Abbasiler ise Anadolu Selçuklu Devletinin yanında yer aldı.

 3- Üçüncü Haçlı Seferi:

 1187 – 1192 yılları arasında gerçekleşti. 100 bin kişilik Haçlı Ordusuna karşı 120 bin kişilik Anadolu Selçuklu ordusu savaştı. Seferler, Ramia Antlaşması ve Hristiyanların Kudüs’ü terk etmesi ile sonuçlandı.

 4- Dördüncü Haçlı Seferi:

 1200 – 1204 yılları arasında gerçekleşen seferin sonunda Latin İmparatorluğu kuruldu. İstanbul’u kuşatan Haçlı ordusu şehirdeki birçok binayı yaktı.

 5- Beşinci Haçlı Seferi:

Mısır’da gerçekleşen 5. Haçlı Seferi 1217 – 1221 yılları arasında gerçekleşti. Dimyat, Haçlılar tarafından kuşatıldı. Sefer, Anadolu Selçuklu Devleti ve Eyyubilerin kesin zaferiyle sonuçlandı.

 6- Altıncı Haçlı Seferi:

 Normalde 1227 yılında düzenlenmesi planlanan sefer, Avrupa’da salgın bir hastalığın ortaya çıkması nedeniyle bir yıl ertelendi. Diğer seferlerden farklı olarak çok az çarpışma gerçekleşti. 1228’de başlayan sefer, 1229 yılında Kudüs’ün Haçlı Ordusuna bırakılmasıyla sona erdi.

 7- Yedinci Haçlı Seferi:

1248 – 1254 yılları arasında gerçekleşti. 6 yıl süren savaşın sonunda Fransa Krallığına bağlı ordular Mısır’ı terk etti.

 8- Sekizinci Haçlı Seferi:

 1270 yılında gerçekleşen seferin sonunda Tunus Antlaşması imzalandı.

 Haçlı Seferleri Nedenleri

 1- Hristiyanlar için kutsal olan Kudüs topraklarının geri alınmak istemesi.

 2- İslam’ın daha fazla yayılmasını engellemek.

 3- Avrupa’nın ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamak.

 4- Ticaret yollarını ele geçirmek

 5- Şövalyelerini güçlerini göstermek ve ün kazanmak istemesi

 Haçlı Seferleri Sonuçları

 1- Avrupa halkının kilisenin kutsallığına ve Papa’ya olan güveni sarsılmıştır.

 2- Trabzon Rum Pontus ve İznik Rum Devletleri kuruldu.

 3- Krallıklar ve kilise güç kaybederken burjuva sınıfı güç kazandı.

 4- Matbaa ve barut gibi yeni icatlar Avrupa ülkelerine getirildi.

 5- Hristiyanlık – İslamiyet arasındaki çatışma arttı.

Kaynakça: https://www.hurriyet.com.tr

Yorum Yap