Irak Cephesi

Irak Cephesi, Türk milleti için ayrıca önemlidir. Bunun sebebi ise Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak bilinen Kut’ül Ammare Kuşatması’nın Irak Cephesi’nde gerçekleşmiş bir kuşatma olmasıdır. Kut’ül Ammare Kuşatması sonucunda İtilaf Devletlerinden İngiliz – Hint garnizonu, Osmanlı Devleti’nin ordusu tarafından oldukça büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.

IRAK CEPHESİ NASIL AÇILDI?

Irak Cephesi, İngilizler tarafından açılmıştır. Irak Cephesinin açılmasının sebebi ise İngiliz Devleti’nin, Sanayi Devrimi sonrasında oluşan hammadde ihtiyacı sebebi ile petrol rezervlerini alabilmek için Bahreyn ve Basra’yı işgal etmesidir. Bu işgal oldukça büyük çaplı olduğu için Osmanlı Devleti bu işgallere karşı koyamamıştır. Irak Cephesinin açılmasının sonucunda İngiliz Devleti hem Ahvaz’ı hem de İran’ı ele geçirmiştir.

IRAK CEPHESİ TARAFLARI

Irak Cephesi, İtilaf devletlerinden Britanya İmparatorluğu yani İngiliz Devleti tarafından açılmıştır. Bu cephede İttifak Devletleri’nden Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya; İtilaf Devletleri’nden ise Britanya İmparatorluğu’nun altında İngiliz Ordusu, Avustralya Ordusu, Hindistan Ordusu ve Yeni Zelanda Ordusu ile Kuveyt yer almıştır.

Irak Cephesi 1914 senesinin kasım ayında açılmış ve 1918 senesinin kasım ayında kapatılmıştır.

IRAK CEPHESİ’NİN AMACI NEDİR?

Irak Cephesi, İngilizlerin istekleri üzerine açılmıştır. Bu cephe, Irak’ın petrol yataklarına giden yol üzerinde olması sebebiyle tercih edilmiştir. Irak cephesi nedenleri birkaç madde ile açıklanabilir;

 • Irak Cephesinin açılmasının ilk ve ana nedeni Sanayi Devrimi sonrasında büyük devletlerin ihtiyaç duyduğu sömürü ve hammadde için yeni alanlar aramasıdır. Britanya Krallığı, petrol yataklarına ulaşabilmek için Basra ve Bahreyn’i işgal etmek istemiştir.
 • Irak Cephesinin açılmasının ikinci sebebi ise Britanya İmparatorluğu’nun kuzeydeki müttefiki Rusya’ya karayolu üzerinden ulaşabilmek istemesidir.
 • Irak Cephesi açılırken Türk Ordusunun Hindistan’a ulaşması engellenmek istenmiştir.
 • Bu bölgede oluşan Alman Ordusunun tehlike yaratması önlenmek istenmiştir.
 • Hindistan’a karayolu ile ulaşılamadığı için deniz yolu ile bağlantı oluşturulmak istenmiştir.

IRAK CEPHESİ SONUÇLARI

4 yıl süren Irak Cephesi’nin belli başlı sonuçları şunlardır;

 • İngilizler, Güney Irak ve Aden’e çıkarma yapmıştır.
 • 1. Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.
 • Rusya’ya yardım ulaştırılması engellenmiştir. Bu durum da Çarlık Rusya’nın yıkılmasına zemin hazırlamıştır.
 • Bulgaristan, İttifak Devletleri ile savaşa girmiştir.
 • Irak Cephesi açık olduğu süreçte Bahreyn ve Basra işgal edilmiştir.
 • İran ve Ahvaz, Britanya İmparatorluğu’nun eline geçmiştir.
 • 1915 senesinde Türk Ordusu ile İngiliz Ordusu Kut’ül Ammare kuşatmasında karşı karşıya gelmiş ve Türk Ordusu, İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır.

OSMANLI IRAK CEPHESİ’NDE KİMLERLE SAVAŞTI?

Osmanlı Devleti, Irak cephesinde Almanya Ordusu ile beraber İtilaf Devletleri’ne karşı savaşmıştır. Bu cephede Britanya İmparatorluğu’na bağlı İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan Ordularına bir de Kuveyt Ordusu eşlik etmiştir.

IRAK CEPHESİ’NDE İNGİLİZLERE KARŞI KAZANILAN ZAFER

Irak Cephesi, Osmanlı Ordusu için çok büyük bir öneme sahiptir. Cephe her ne kadar sonunda kaybedilmiş olsa da Irak Cephesi içerisinde Kut’ül Ammare adı verilen kuşatma, Osmanlı Devleti’nin büyük zaferi ile sonuçlanmıştır.

Bu kuşatma esnasında Osmanlı Devleti Ordusu, Britanya Ordusunu kıstırmış ve 6 ay boyunca süren direniş sonucunda Britanya birlikleri teslim olmak zorunda kalmıştır.

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr

Yorum Yap