Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı, Osmanlı’nın galip geldiği önemli muharebeler arasında yer alır.

Koyunhisar Savaşı Tarihi

Bafeus muharebesi olarak da bilinen Koyunhisar Savaşı, 18-27 Temmuz 1302 yılında yapılan savaştır. Osmanlı Beyliği ve Bizans arasında yapılmıştır. Tarihte Osmanlı ve Bizans arasında yapılmış ilk savaştır. 9 gün süren muharebeyi Osmanlı Beyliği kazanmıştır.

Koyunhisar Savaşı Özeti

Osmanlı’nın ilerleyişi ve İznik’e kadar yakınlaşması, Bizans tefkurlarını (Bizans İmparatorluğu’nda valiler ve Anadolu’da ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen isim ) tehdit etmiştir. Bu durumda Osmanlının durduruşunu engellemek isteyen Bizans tefkurları, Bizans imparatorundan yardım istemiş ve savaşa karar verilmiştir. Bizans İmparatorluğunun amacı gittikçe yayılan Türk tehdidini durdurmaktı.

Koyunhisar Savaşı, bugünkü Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar (Hamidiye Köyü) ovasında gerçekleşmiştir. Savaş esnasında Osmanlı beyinin lideri olan Osman Bey’in yeğeni olan Aydoğdu Bey vefat etmiştir. Savaşı kazanan Osmanlı Beyliği Bursa’nın kuzey kısmı hariç üç alanını ele geçirmişlerdir. Bu savaşla Osman Gazi tanınmaya başlamış, gönüllüler Osmanlı ordusuna katılmışlardır.

Koyunhisar Savaşı Önemi

Koyunhisar Savaşı yapıldığı esnada Osmanlı henüz beylikti. Bazı tarihçilere göre bu savaş Osmanlı Beyliği’nden devlete geçiş sağlamış olduğu muharebe şeklinde nitelendirirler. İsterseniz, Koyunhisar savaşının önemi:

 – Koyunhisar Savaşının en önemli özelliği Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk muharebe olmasıdır. Bizans İmparatorluğu’nun bu savaş sonrasında zayıfladığı iyice ortaya çıkmıştır.

 – Osman Gazi’nin Anadolu’da tanınmasını sağlayan savaştır. Her yerden insanlar Osman Gazi komutasındaki orduya katılmak için akın etmişlerdir.

 – Anadolu topraklarında değer kazanan Osmanlı Beyliği’nin devlet olma yolunda ilk girişimidir. Bazı tarihçilere göre Osmanlı’nın devlet olduğu savaş olarak bilinir.

Koyunhisar Savaşı Nedenleri ve Sonuçları 

Nedenleri

Osmanlı Beyliği’nin fetih politikaları izlemesi ve ilerlemeye başlaması savaşın ilk nedenleri arasındadır. Bundan çekinen Bizans tekfurları, imparatordan yardım istemişlerdir. Savaşın asıl başlama nedeni ise Bizans imparatorunun Osmanlı Beyliği’ni durdurarak ona son vermek istemesidir.

 – Osmanlı Beyliği’nin ilerleyişini kendi gücüyle durdurmaya çalışmak.

– Osmanlı Beyliği’nin fetih politikalarından vazgeçmesini sağlamak, durdurmak, yok etmek.

 – Bizans çıkarlarının korunmasını sağlamak ve Osmanlı’nın Bizans topraklarını kazanmasını engellemek.

 – Osmanlı açısından ise fetihlerin devam etmesini sağlamak ve güçlü devlet anlayışı için adım atmak.

 – Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasını sağlamak ve Bizans’a karşı galip gelerek Anadolu’da tanınır hale gelmek.

Sonuçları

 – Bizans tarafından tehdit olarak görülen Osmanlı Beyliği gücünü kanıtlama fırsatı bulmuştur.

– Zayıf hale gelen Bizans yenilgiye uğratılarak çok daha zayıf hale getirilmiştir.

 – Bursa ilinin kuzey kısmı hariç diğer alanların tümü Osmanlı Beyliği’nin himayesi altına girmiştir.

 – Osman Gazi daha çok tanınmaya başlamıştır. Osmanlı Beyliği etraftan saygı kazanmış, Anadolu’nun diğer yerlerinden Osmanlı Beyliğine katılımlar olmaya başlamıştır.

 – Bizans’ın paralı askerlerine karşı kazanılan ilk savaş olup Osmanlı için önemli bir yere sahiptir.

 – Osmanlı savaşı kazanmış ancak Osman Beyin yeğeni olan Aydoğdu Bey vefat etmiştir. Kabri Koyunhisar beldesinin girişine yapılmıştır.

 – Neticede Osmanlı’nın Bizans’a karşı savaşı kazanması ile sonuçlanmıştır. Bizans’ın zayıfladığı da anlaşılmıştır. Sonraki süreçte bu Osmanlı Beyliğinin daha fazla ilerlemesine katkı sağlamıştır.

Koyunhisar savaşının belki de en önemli tarafı Bizans’a karşı yapılmış olmasıdır. Bizans İmparatorluğu her ne kadar zayıflamış olsa bile kimsenin savaşmaya cesaret edemediği bir orduya sahipti.

 Bir beyliğin savaşı kazanması Bizans devletinin zayıfladığını açık ve net şekilde göstermiştir. Osmanlı Beyliği sadece toprak kazanmamış, geleceği adına büyük miraslar da kazanmıştır.

Kaynakça: https://www.hurriyet.com.tr

Yorum Yap