Mahidevran Sultan

Tam doğum tarihi bilinmemesine rağmen 1581 yılında ölen Mahidevran Sultan’ın 1500’lü yıllarda doğduğu düşünülüyor. Kırım kökenli olarak bilinen ancak bazı kaynaklarda Arnavut olarak da geçen Mahidevran Saruhan Sancak Beyi Şehzade Süleyman’ın Manisa Sarayı haremine girdi. Haremdeki cariyelik dönemi ve öncesinde Gülbahar adını kullandı. 1515 yılında Süleyman’ın ilk çocuğu olan Şehzade Mustafa’yı dünyaya getirdi ve Mahidevran adını aldı. 1520 yılında Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine Mahidevran, Padişah koltuğuna geçen Süleyman ile İstanbul’a yerleşti.

Daha sonraları Sultan Süleyman’ın haremine giren Hürrem Sultan yüzünden Mahidevran Sultan gözden düştü. Güzellik açısından Hürrem’den çok daha güzel olan Mahidevran Valide Sultan’ın da desteğiyle kendini Hürrem’den daha güçlü gördü ve Hürrem’i önemsemedi. Ancak Süleyman’ın Hürreme duyduğu aşk ve Hürrem’in zekası Mahidevran’ı etkisiz bıraktı. 1924 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Hürrem sultan ile Süleyman’ın aşkına neredeyse tüm dünya tanıklık etti.

Mahidevran neredeyse tüm hayatını oğluna adadı. Şehzade Mustafa’nın ilerleyen yaşı ile birlikte sorumlulukları da arttı. Mahidevran Amasya, Karaman ve Konya’da valilik yapan oğlunu hiç yalnız bırakmadı ve her seferinde onunla birlikte gitti. Bunun üzerine saraydan uzak kalarak iyice gözden düştü. Daha sonra Sultan Süleyman’ın oğlu Mustafa’yı kendi tahtında gözü olduğu gerekçesiyle 1553 yılında boğdurtarak öldürmesi üzerine Mahidevran Sultan’da Bursa’ya sürüldü.

Bursa’daki günlerini sıkıntı içerisinde geçirdi. 1558 yılında Hürrem Sultan’ın ölmesi ile Hürrem Sultan‘ın oğlu II. Selim Mahidevran’a maaş bağlattı ve borçlarını ödedi. Daha sonra Mahidevran Sultan Mustafa’nın Muradiye’deki mezarının üstüne Mustafa-i Cedit Türbesi’ni yaptırdı. 1581 yılında ölen Mahidevran oğlu Mustafa’nın yanına gömüldü. Ayrıca Mahidevran Sultan Sultan Süleyman, Hatice Sultan ve kız kardeşi Lebriz’e Manisa’da geçen günlerinden sonraki hayatının çok kötü olduğunu anlatan mektuplar yazdı.

Kaynakça: https://hthayat.haberturk.com

Yorum Yap