Maraton Muharebesi

Persliler ile Atinalılar arasında yapılan ilk savaş niteliğini taşıyan Maraton Muharebesi, MÖ 490 yılında yapılmıştır. Savaşın bu ismi almasının nedeni ise Yunanlılar ile Perslilerin Maraton Ovası denilen bir bölgede savaşa tutulmuş olmasıdır. Bu muharebenin ardından Antik Yunan Kültürün oluşturan temeller atılmış ve sonraki yıllarda bu kültürün oluşmasında büyük etkisi olmuştur. Bu savaşta Pers ordusu askeri donanım ve asker sayısı olarak Atinalılardan fazla olmasında rağmen mağlup gelen taraf olmuşlardır.

Bu savaşta bir nebze nefes alan Atinalılar II. Maraton Muharebesi’nde de Perslileri mağlup etmeyi başarmıştır. Bu galibiyet ile birlikte Yunan Şehir Devletleri uzun bir süre saldırıya maruz kalmamış ve bölgede uzun bir süre sükûnet hakim olmuştur. Bu sayede kendi içinde gelişme yaşama imkanı bulan Yunanlılar, kültür, sanat, edebiyat, mitoloji, bilim, teknoloji gibi alanlarda kendi içinde gelişme imkanı yakalamış ve bugün oluşan Antik Yunan Kültürü’nün temeli atılmıştır.

Bu savaşın tarihin en önemli savaşlarından biri olmasının sebebi ise bu nedenden kaynaklanmaktadır. Bu savaşta eğer ki Yunanlılar mağlup gelseydi, Yunan kültürü, sanatı ve bilimini günümüze taşınmamış olacaktı.

Ayrıca Maraton Muharebesi Yunanlılar ile Persliler arasında yapılan ilk savaştır.

Hali hazırda koşulan Maraton Koşusu ismini buradan almıştır.

1896 yılında gerçekleşen Atina Olimpiyatlarında Maraton Ovası ve Atina arasında gerçekleştirilen koşu adını buradan almış ve günümüzde de kullanılmaktadır.

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr

Yorum Yap