Osmanlı Padişahları Sıralaması

Osman Bey tarafından kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu çok uzun bir süre ayakta durmuştur. Bu devlet dünyada neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Osmanlı Devleti uzun süre hüküm sürdüğü için çok fazla padişahı vardır. İnsanlar Osmanlı Devleti’nin Padişahları ile ilgili çok araştırma yaparlar. Osmanlı İmparatorluğunu yıllarca ayakta tutan Padişahlar elbette insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Osmanlı Padişahları Listesi Sırayla şeklinde çok fazla arama yapılır. Osmanlı İmparatorluğu’nun soy ağacını ezberlemek elbette zordur ancak araştırıldığı müddetçe çok kolay bir şekilde bulunabilir. Yüzlerce yıl ayakta durmuş Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahları şunlardır:

 • Osman Gazi (1299 – 1326)
 • Orhan Gazi (1326 – 1359)
 • I. Murad (1359 – 1389)
 • I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)
 • I. Mehmed (1413 – 1421)
 • II. Murad (1421 – 1451)
 • Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)
 • II. Bayezid (1481 – 1512)
 • Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)
 • Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)
 • II. Selim (1566 – 1574)
 • III. Murad (1574 – 1595)
 • III. Mehmed (1595 – 1603)
 • I. Ahmed (1603 – 1617)
 • I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)
 • Genç Osman (1618 – 1622)
 • IV. Murad (1623 – 1640)
 • İbrahim (1640 – 1648)
 • IV. Mehmed (1648 – 1687)
 • II. Süleyman (1687 – 1691)
 • II. Ahmed (1691 – 1695
 • II. Mustafa (1695 – 1703)
 • III. Ahmed (1703 – 1730)
 • I. Mahmud (1730 – 1754)
 • III. Osman (1754 – 1757)
 • III. Mustafa (1757 – 1774)
 • I. Abdülhamid (1774 – 1789)
 • III. Selim (1789 – 1807)
 • IV. Mustafa (1807 – 1808)
 • II. Mahmud ( 1808 – 1839)
 • Abdülmecid (1839 – 1861 )
 • Abdülaziz (1861 – 1876)
 • V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876 )
 • II. Abdülhamid (1876 – 1909)
 • Mehmed Reşad ( 1909 – 1918)
 • Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr

Yorum Yap