Palekanon Savaşı

Osmanlıların, İznik’i kuşatmaları ve Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri sebebiyle Osmanlı hükümdarı Orhan Bey ile Bizans imparatoru III. Andronikos arasında10-11 Haziran 1329 tarihinde Pelekanon Muharebesi (Maltepe Meydan Muharebesi) yapılmıştır. Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan muharebe, Osmanlı Beyliği’nin tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Palekanon Savaşı Nedir?

Palekanon, Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Beyliği arasında yapılan savaştır. Muharebe, Kocaeli Yarımadasında bulunan Maltepe (Palekanon) bölgesinde gerçekleştiğinden dolayı tarihe bu isimle geçmiştir.

Bizans İmparatorluğu Osmanlı Beyliği’nin ilerlemesini durdurmak amacı ile İznik üzerine yaklaşık 4 bin askerle yürüdü. Osmanlı Beyliği, Bizans ordusunun saldırıya geçtiği haberini alarak Maltepe bölgesinde onları 5 bin kişilik bir orduyla karşılamıştır.

Savaş sonucunda Bizans imparatoru yaranmış ve İstanbul’a kaçmıştır. Ağır bir yenilgiye uğratılan Bizans İmparatorluğu Anadolu hakimiyetini kaybetmiştir ve Palekanon Savaşı, Osmanlı Beyliği’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Palekanon Savaşı Nedenleri

Söğüt ve çevresinde 1299 yılında kurulan Osmanlı Beyliği, güçlenmek ve büyüyebilmek, için gözünü Bizans topraklarına çevirmiştir. Bursa Orhan Gazi döneminde fethedilmiştir. İznik’e Stratejik konum avantajı sebebiyle defalarca sefer düzenlenmiştir.

Güçlü bir orduyla 1329 yılında İznik kuşatılmıştır. Kocaeli yarımadasındaki Karamürsel, Şamandıra, Aydos ve Kandıra gibi kaleler ele geçirilmiştir. Kalelerin fethedilmesi ve İznik’in kuşatılması Bizans’ı harekete geçirmiştir. Bizans imparatoru III. Andronikos, durumun ciddiyetini kavrayarak İznik’in elden gitmesini önlemek ve Osmanlı ordusunu geri püskürtmek için topladığı askerlerle Osmanlı’nın üzerine yürümüştür.

Palekanon Savaşı Sonuçları

Osmanlı Beyliği için Palekanon Savaşı’nın önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu savaşla beraber Osmanlı Beyliği Avrupa devletlerine, Bizans İmparatorluğuna ve diğer beyliklere gücünü göstermiştir. Palekanon Savaşı, sonuçları şu şekilde sıralanabilir;

Bizans İmparatorluğunun, Anadolu topraklarındaki hakimiyeti son bulmuştur.

İznik, Bizans İmparatorluğunun desteğinden yoksun kaldığı için teslim olmuştur.

Daha sonraki seneler İzmit ve Gemlik fethedilmiş, böylece tamamen Kocaeli Yarımadası ele geçirilmiştir.

Kaynakça: https://www.milliyet.com.tr

Yorum Yap