Reform

Reform terim olarak “yeniden düzenlemek, şekil vermek” anlamına gelmektedir. 16’ıncı yüzyılda Avrupa’da dini alanlarda meydana gelen gelişmeler ve düzenlemelere Reform adı verilmiştir. Reform Katolik Kilisesi’nde ortaya çıkan yeniden yapılandırma faaliyetleridir.

Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da görülmeye başlamıştır. Alman İlahiyatçıların Katolik Kilise’sinin uygulamalarına karşı çıkması ve eleştirilerde bulunmaya başlamasıyla, kilise kararlarına farklı açılardan bakarak fikir ayrılıklarına düşülmesi sonucu ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Kısaca Almanya’da reform hareketlerinin başlamasının sebepleri;

 • Alman halkının İtalya‘daki halka göre daha fakir olmasının kiliseye karşı kin duymasına sebep olmuştur.
 • Kilise’nin desteklediği Katolik Avusturyalı kralların Alman Kralı ve prenslerini baskı altında tutmak istemesidir.

REFORMUN NEDENLERİ

 • Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
 • Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil’in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.
 • Matbaacılığın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlanması.
 • (Endüljans) sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.
 • Reform hareketlerinin Almanya’da baş göstermesinin sebepleri:
 • Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya’da siyasal birlik olmaması ve Almanya’daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi
 • Mevcut mezhepleri ve onların kurallarını eleştiren bilim adamlarının varlığı
 • Kağıt ve matbaanın kullanılması
 • Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı dini ve ekonomik açıdan zorlaması

Kaynakça: https://www.bolgegundem.com

Yorum Yap