Rönesans

Rönesans dönemi, hümanizm ve sekülerizm akımlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Bu dönemde yeryüzü ilgi çekici bir yer olarak, insansa çok güçlü bir varlık olarak kabul edilmiştir.

Rönesans Nedir?

 Rönesans, kelime anlamıyla “yeniden doğuş” demektir. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan bu yenilenme süreci de Rönesans dönemi olarak isimlendirilmiştir.

 Rönesans Tarihi

 Rönesans döneminin tarihçesi Orta Çağ Avrupa’sında başlamaktadır. Bu dönemde kilise baskısı o kadar yoğundur ki; toplumsal yaşam ve sanat içerisinde yalnızca din konularına yer verilmektedir. Rönesans döneminin başlamasıyla birlikte kilisenin etkisi azaltılmış ve yenilenme dönemine girilmiştir.

 İtalya’da başlayıp, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Rönesans’ın oluşmasında bazı faktörler büyük rol almıştır. Matbaanın gelişmesiyle bilim ve yeni düşüncelerin büyük kitlelere ulaşması kolaylaşmış, pusulanın gelişmesiyle de coğrafi keşifleri ve keşiflerle gelişen sanatı destekleyen bir sınıf oluşmaya başlamıştır. Orta Doğu bölgesine düzenlenen Haçlı Seferleri de Rönesans döneminin oluşmasını oldukça etkilemiştir. Bu seferlerin neticesinde skolastik düşünce yapısı oldukça büyük bir darbe almış, yeni üretim ve teknikler geliştirilmeye başlanmıştır.

Rönesans Dönemi

 Rönesans, toplum hayatını etkileyen tüm konularda etkisini göstermeyi başarmış bir dönemdir. Ancak bu dönemde ortaya çıkarılan sanat eserleri ve bilim alanındaki çalışmalar biraz daha dikkat çekmektedir. Özellikle Rönesans dönemi sanatçılarının hümanizm akımından etkilenmesiyle “insan” tüm düşünce yapılarında ön plana çıkarılmıştır. Bu yönüyle Rönesans dönemi insanın bir varlık olarak keşfedilme süreci olarak da kabul edilmektedir.

 Rönesans dönemi etkili olduğu süreç içerisinde dünya üzerinde fazlaca değişiklik yapmış ve pek çok sonucu da beraberinde getirmiştir. Rönesans döneminin sonuçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 Avrupa ülkeleri kilisenin baskısından kurtulup, modernleşme çağına geçmiştir.

 – Kilise merkezli gelişen skolastik düşünce yapısı yıkılmıştır.

– Reform hareketlerine temel oluşturulmuştur.

 – Avrupa ülkelerinde sanatı koruyan bir sınıf oluşmuştur.

 – Ekonomi ve eğitim alanlarında yeni uygulamalara geçilmiştir.

 – Matbaanın gelişimiyle İncil farklı dillere tercüme edilmiştir.

 – Deney ve gözleme dayalı bilim yapılmaya başlamıştır.

 Rönesans Dönemi Sanatçıları

 Rönesans Dönemi’nin sanatçıları, yarattığı eserler ile büyük bir iz bırakmayı başarmıştır. Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, William Shakespeare ve Michel de Montaigne dönemin önemli sanatçıları arasında yer almaktadır. Bu sanatçılardan William Shakespeare ve Michel de Montaigne daha çok edebiyat alanında eserler vermiştir.

1564 ile 1616 senelerinde yaşayan Shakespeare, özellikle tiyatronun öncüleri arasında sayılmaktadır. Sanatçının yazdığı; Hamlet, Romeo ve Juliet ve Macbeth oyunları yüzyıllardır tüm dünyada oynanmaktadır. Montaigne ise edebiyatçı ve filozof olarak ün yapmıştır. Yazara ait Denemeler adlı eser günümüzde pek çok tiyatro oyununun ilham kaynağı olmayı başarmaktadır.

 Rönesans Tabloları

 Rönesans dönemi ressam ve tablolarıyla oldukça iç içe geçmiş bir süreçtir. Rönesans’ın en önemli üç ressamı; Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti ve Raffaello Sanzio olarak sıralanmaktadır. Da Vinci insan bedenindeki altın oranı bulmuş ve bunu eserlerine aktarmıştır. Bu kapsamda Rönesans döneminin et etkili tabloları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

– Son Akşam Yemeği, Leonardo Da Vinci

 – Atina Okulu, Raffeello Sanzino

 – Adem’in Yaratılışı, Michelangelo Buonarroti

 – Aziz George ve Ejderha, Tintoretto

 – Cana’da Düğün, Veronese

Kaynakça: https://www.hurriyet.com.tr

Yorum Yap