Tüm Yazılar

Fransız Devrimi ve Etkileri

Fransız Devrimi’nin Kökenleri ve Nedenleri Fransız Devrimi, 1789 yılında başlayan ve Fransa’da monarşinin ve feodal düzenin yerine modern bir cumhuriyetçi rejimin kurulmasına yol açan...