Eşek Kulaklı Midas

Müşkili Ata adıyla Asur kaynaklarında kendisine yer verilmiş olan Kral Midas, M.Ö 738- M.Ö 696 yıllarında Frigya’nın başkenti Gordion’da yaşamış efsanevi kral olarak bilinir. Yaşamı boyunca çektiği sıkıntılar ve hastalıklarla tanınmaktaydı. Daha dünyaya gelmeden hastalığı olduğu bilimsel kaynaklarla doğrulanmış olan Midas hakkında çok fazla mitoloji günümüze ulaşmıştır.

Dönemine ait dikkat çeken kulak yapısı ve dokunduğu her şeyi altına çevirmesi onun belirgin özelliği olarak tanımlanmıştır. Hastalık sonucu kulak yapısındaki deformasyon nedeniyle “serpuş” denilen şapkayla halk arasında dolaşan kralın ardından da dedikodu ve hikayeler türetilmiştir. Anlatılan mitolojik bir hikayeye göre, Yunan Tanrısı Apollon ve Kır Tanrısı Pan arasında müzik yarışması gerçekleşmektedir. Midas bu yarışmanın gözlemcisi ve karar vericisidir. Yarışma sonunda Kral Midas oyunu Pan için kullanmaya karar vermiştir. Apollon’un öfkeyle müzikten anlamadığı için Midas’ın kulaklarını eşeğe benzetmesi ve kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürmesi döneme ait anlatılan efsanedir.

Yorum Yap