Fatiha Suresi – Türkçe

1.Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle…

2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3.O, Rahmân ve Rahîm’dir.

4.O, hesap ve ceza gününün tek sahibidir.

5.Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz.

6.Bizi dosdoğru yola eriştir;

7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

Yorum Yap