Kuvayi Milliye

Kuvayi Milliye Nedir?

 Osmanlı Sarayının Mondoros Mütarekesi akabinde tepkisizliği, işgali kabullenişi üzerine halkın kendiliğinden silaha sarılarak örgütlendiği tüm yerel birliklere verilen isimdir. İşte kuvayi milliye nedir sorusuna verilecek en kısa cevap budur. Sözlük anlamı olarak da ” Milli Kuvvetler” anlamına gelmektedir.

 Kuvayi Milliye’nin Özellikleri Nelerdir?

 Kuvayi Milliye’nin özelliklerini belli başlıklar altında toplayarak izah etmek gerekir:

  • Kuvayi Milliye hem Trakya’ da hem Anadolu’ da yerel halk tarafından kurulmuştur. Kendiliğinden ve haksız işgale karşı bir direniştir. yerel silahlı güçlerin örgütlenmesi biçiminde ortaya çıkmıştır.
  • Kuvayi Milliye bir merkez tarafından yönlendirilmiş ya da yönetilmiş değildir.
  • Yerel kuvayi milliye güçleri arasında da koordinasyon ve işbirliği olmamıştır.
  • Öte yandan, bilhassa azınlıkların işgalcilerle işbirliği yaptığı bölgelerde iç ayaklanmalarının bastırılmasında epey etkili olmuşlardır.
  • Kuvayi Milliye’nin en büyük faydası milli mücadele örgütlenmesine zaman kazandırmalarından dolayı olmuştur.
  • Kuvayi Milliye içerisinde her yörenin kendine özgü unsurları yer almıştır. Ege’ de efeler, bazı bölgelerde eski askerler ve hatta vatansever eşkıyalar. Bu nedenle de yöresel isimler almışlardır; çete gibi milis ya da milli müfreze şeklinde adlandırılmışlardır.

 Kuvayi Milliye Niçin Kullanılmıştır?

 Geniş bir perspektiften bakıldığında Kuvayi Milliye esasında ” halkın direniş ruhunu” ifade etmiştir ve bu anlamda tüm kurtuluş savaşı mücadelesinde varlığını sürdürmüştür. Hem direniş ruhunu diri tutmakta yararlı olmuştur hem de sonraki zamanda milli mücadele karşıtı ayaklanma girişimlerinin bastırılmasında vazife almıştır.

Kaynakça: https://www.milliyet.com.tr

Yorum Yap