Misak-I Milli

Misak-I Milli Nedir?

Milli Misak da denilen ” Misak-I Milli ” son Meclis-i Mebusan tarafından açıklanmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda ilerlerken en önemli adımlardan birisi ” Misak-I Milli” bildirisinin açıklanmasıdır.

Misak-I Milli 17 Şubat 1920 yılında kamuoyuna açıklanmışsa da 28 Ocak 1920 yılında kabul edilmiştir. İstanbul’ da son Meclis-i Mebusan 6 maddelik Misak-I Milli’yi deklare etmiştir. Milli-İ Misak’ ın açıklanması tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur.

Misak-I Milli Kararları ve Maddeleri Nelerdir?

Misak-I Milli, Kurtuluş Savaşının siyasi manifestosu olarak adlandırılmaktadır. Çünkü Misak-I Milli bildirgesi ile Kurtuluş Savaşının hedefleri belirlenmiş ve derhal uygulamaya geçirilmiştir. Misak-I Milli ile ülkenin savunulacak sınırları da ortaya konulmuştur.

Emperyalist güçler tarafından vatan topraklarının haksız işgalinin kabul edilmezliği ilan edilerek Mondros Ateşkes Sözleşmesi ret edilmiştir. Ülkenin bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığına vurgu yapılmıştır. Misak-I Milli’nin ( yemin ya da ulusal ant olarak da isimlendirilir ) maddelerine gelince;

● Misak-I Milli sınırları hiçbir şekilde hükmen ya da gerçekten ayrılmayacak bir bütündür. Mondros Mütarekesi imzalandığı zamandaki yabancı işgali altında olan bölgelerin geleceği halkın serbest iradesi ve oylarıyla saptanacaktır.
● Ülkenin siyasal, mali, adli ve tam bağımsızlığı esastır; bu konularda hiçbir kısıtlama ve kayıt kabul edilemez.
● Batı Trakya, halkın özgür iradesiyle vereceği oylarla hukuksal durumunu saptayacaktır.
● Kendi istekleriyle anavatana katılan Batum, Ardahan ve Kars illerinde gerektiğinde halk oylaması gerçekleştirilecektir.
● İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği tehlikelerden uzak tutulacak biçimde düzenlenecek. Boğazların ticarete açık tutulması ise ayrıca ilgili devletlerin müzakeresi ve antlaşmaları ile sağlanacaktır.

Kaynakça: https://www.milliyet.com.tr

Yorum Yap