Waterloo Savaşı

Waterloo savaşı yedinci koalisyon ve Fransa arasında yapılmış olan bir savaştır. Waterloo savaşı Fransa’nın yenildiği ve yedinci koalisyonun galip geldiği bir savaştır. Waterloo savaşı günümüzde ki Belçika topraklarına ait olan Waterloo şehrinde gerçekleşti. Napolyon Bonapart’ın komutasında olduğu Fransa ordusunun yenildiği ve ağır kayıplar verdiği bir savaştır. Napolyon savaşlarını bitiren savaş olarak bilinmektedir. Tarihi kaynaklarda bu savaş hakkında Waterlolo muharebesi olarak da bilgi geçmektedir. Dünya kaderine yön veren bir savaş olarak bilinmektedir. Günümüzde de hala tartışılan bir savaştır.

Waterloo Savaşı Kısaca Özeti

Dönemin en güçlü ordularından birine sahip olan Fransa ordusu Napolyon Bonapart önderliğinde hiçbir savaşı kaybetmiyordu. Girdiği her savaştan galip gelen Fransız ordusu diğer Avrupalı devletlere korku salmaya devam ediyordu. Napolyon kış seferi olarak ise Rusya’ya çıkarma yapmıştı. Rusya’ya çıkarma yapan Napolyon umduğunu bulamamıştı. Rusya seferini kaybeden Fransa’da Napolyon yönetimine karşı ayaklanmalar başlamıştı. Halk ağır vergiler ödüyordu ve bu durum darbe girişimine kadar gitse de Napolyon’a yapılan bu darbe girişimi bastırılmıştır.

Ardından Leipzig savaşı başlamıştır. Leipzig savaşında da yenilgiye uğrayan Napolyon Bonapart iyice güç kaybetmeye başlamıştı. Leipzig savaşından da mağlup olarak çıkaran Napolyon sürgüne gönderildi. Sürgünden çıkarak tekrardan ülkeye geri dönen Napolyon Bonapart halkın güvenliğini tekrardan sağladı.

Halkın güvenini sağlayan Napolyon Bonapart ikinci kez ülkenin başına geçmeyi başarmıştır. Napolyon’un tekrardan güçlenmesini istemeyen koalisyon güçleri Fransa’ya savaş ilan etmiştir. Waterloo savaşı Waterloo kentinde başlamış oldu. Fransız ordusu savaş noktasında üstün gözüküyordu. Süvari birlikleri taktiksel olarak hazırlanmıştı. İngiliz ordusu ile karşı karşıya gelen Fransız süvari ordusu yapmış olduğu yanlış bir manevra sayesinde durum bir anda aleyhine döndü.

Koalisyon ordusu Hollandalılar, Almanlar ve Prusya ordusundan oluşan büyük bir ordu idi. Koalisyon ordusunun Fransız ordusunun içlerine doğru ilerliyordu. Fransız ordusunun süvari birliklerinin hatası orduya büyük kayıplar veriyordu. Koalisyon ordusu topçu atışları ile Fransız ordusuna kayıplar verdirmeye devam etti.

Bu esnada bazı Fransız ordusu askerleri de geri çekiliyor bir bölükte kaçmaya devam ediyordu. Geri çekilen Fransız ordusu savaşı kaybetti. Ardından Fransız ordusu komutanı Napolyon İngiliz ordusuna teslim oldu. İngiliz ordusu tarafından sürgüne gönderildi ve Napolyon sürgüne gönderildiği adada hayatını kaybetti.

Waterloo Savaşı Tarihi

Waterloo savaşı 18 Haziran 1815 tarihinde gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Waterloo Savaşı Sonuçları

– Fransız ordusu savaşı kaybetti.
– Napolyon Bonapart sürgüne gönderildi.
– Fransız monarşisi tekrardan kuruldu.
– Fransa savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı
– Avrupa Birliği’nin kurulmasına sebep oldu.
– İmparatorluk Fransa’sı sona erdi.

Waterloo Savaşı Önemi

Waterloo savaşı Avrupa tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Eğer Napolyon Bonapart bu savaşı tekrardan kazansaydı dünya şuan çok daha farklı bir konumda olabilirdi. Napolyon Bonapart Fransa’nın süpergüç olmasına engel olan bir dönüm noktasıdır.

Waterloo Savaşı Nedenleri

– Napolyon Bonapart’ın tekrardan güçlenmesini engellemek.
– Koalisyon güçlerinin Fransa’yı tehdit olarak görmesi

Kaynakça: https://www.milliyet.com.tr

Yorum Yap