Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşif Nedir?

Orta Çağın sonlarına kadar Avrupalılar dünyanın pek az yerini bilmekteydiler. Hal böyle olunca da 15. Yüzyılda farklı kıtalar keşfedebilmek için yolculuğa çıktılar. Bu keşifteki tek amaç yeni kıtalar keşfetmek değildi. Aynı zamanda dünyayı tanımak ve kaynaklardan çok daha iyi yararlanmak istediler. Avrupalıların gemicilik ve coğrafya bilgisinin artmasıyla birlikte bu keşifler başlamıştır. 15. Ve 16. Yüzyılı kapsayan bu keşiflere ise Coğrafi Keşifler denmiştir. Bu keşiflerde Avrupalılar Asya’daki baharat ve altın zenginliğine ulaşmak için yola çıkmışlar ve sonucunda yeni kıtalar, okyanuslar, denizi aşırı topraklar bulmuşlardır. Coğrafi Keşifler dünya tarihinde oldukça önemli olaylardan birisidir. Okullarda da öğrencilere öğretilmektedir.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

Coğrafi Keşifler tarihte oldukça önemli bir olaydır. Bu keşifle ilgili merakları olan ya da bu keşifler ile ilgili şeyler duyanların aklına ilk olarak coğrafi keşiflerin neden yapıldığı gelir? Coğrafi Keşifler 15 ve 16. Yüzyıllarda Avrupalılar tarafından gerçekleşmiştir. Peki tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir? Coğrafi Keşiflerin nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler:
  • a) Pusulanın sapma açısının hesaplanması
  • b) Gemicilik sanatında ilerleme
  • c) Coğrafya bilgisinde ilerleme
 • Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,)
 • Cesur gemicilerin yetişmesi
 • Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları
 • Avrupalıların Hindistan’a ulaşmak için yeni yollar aramaları (ipek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.
 • Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Avrupalıların yeni yerleşim merkezleri bulabilmeleri amacıyla çıktıkları keşiflere Coğrafi Keşifler denmektedir. Bu keşifler 15. Yüzyılda başlamış 16. Yüzyıl boyunca sürmüştür. Tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Coğrafi Keşifler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler bu keşiflerin sonuçlarını merak ederler. Coğrafi Keşiflerin sonuçları ise şunlardır:

 • Yeni ülkelerin keşfedilmesi ile sömürgecilik gelişmiştir. (Portekiz ve İspanyollarla başlayan sömürgeciliğe daha sonra İngiltere, Fransa ve Hollanda da katıldı).
 • Baharat ve İpek yolları önemini kaybetmiştir.
 • Akdeniz, ticari önemini yitirmiş, Atlas okyanusundaki limanlar önem kazandı.
 • Doğuda yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda altın, gümüş gibi değerli eşyalar gelmiştir.
 • Avrupa zenginleşmiş ve soyluların nüfuzları azalmıştır.
 • Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva sınıfı önem kazandı.
 • Türk ve İslam dünyası ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir.
 • Rönesans ve Reforma zemin hazırlandı.
 • Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.
 • Dünya’nın düz olduğunu söyleyen din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
 • Yeni kıtalar, ırklar, hayvanlar, bitkiler tanındı.
 • İnsanlarda araştırma ve yeni şeyler öğrenme merakı uyandı.

Coğrafi Keşifler Hakkında Bilgi

Coğrafi Keşifler, Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupalılar gemiciliği keşfettikten sonra Asya’daki baharat ve altın zenginliğine kavuşmak istemişlerdir. Bundan dolayı da alternatif ticaret yolları bulmak için yola çıkmışlardır. Ancak Avrupalılar bu yolda yeni kıtalar, deniz aşırı topraklar ve yeni okyanuslar bulmuşlardır. Tüm bu yeniliklerin keşfedildiği döneme ise Coğrafi Keşifler denmektedir. Coğrafi Keşifler 15. Yüzyılda başlayıp 17. Yüzyılın yarısına kadar sürmüştür.

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı’ya Etkileri

Coğrafi Keşifler ile birlikte yeni ticaret yolları keşfedilmiştir. Bu da Osmanlı’nın elindeki İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ticaret yollarının önemini yitirmesiyle birlikte Osmanlı’nın vergi gelirleri azalmıştır. Tüm bu olanlar da Osmanlı Devleti’nin maddi durumuna zarar vermiştir. Aynı zamanda Coğrafi Keşifler Akdeniz Limanlarının da önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Kısaca Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti’ni kötü bir şekilde etkilemiştir.

Kaynakça: https://www.sabah.com.tr

Yorum Yap