Victoria 3 – Hileler (Konsol Komutları)

vic3beyaz.png

Debug mod aktif oyunlarda ” tuşu ile konsol açılabilir.
Debug modun açılması için Launcherda “Oyun Ayarları” sekmesinden Open game in Debug Mode’un seçilmesi yeterlidir.
Hileler

 • yesmen – Yapay zeka tüm tekliflerinizi kabul eder.
 • add_approval (çıkar grubu)(miktar) – Çıkar grubunun onay oranını belirttiğiniz miktarda arttırır.
 • add_clout (çıkar grubu)(miktar) – Çıkar grubunun nüfuzunu belirttiğiniz miktarda değiştirir.
 • add_ideaology (çıkar grubu)(ideoloji) – Belirttiğiniz çıkar grubuna ideoloji ekler.
 • add_loyalists (kültür)(miktar) – Belirttiğiniz kültüre sadıkları ekler.
 • add_radicals (kültür)(miktar) – Belirttiğiniz kültüre radikelleri ekler.
 • add_relations (ülke)(miktar) – Belirttiğiniz ülkeyle olan ilişkilerinizi değiştirir.
 • add_war_support (ülke)(miktar) – Ülkede savaşa olan desteği belirtilen miktarda değiştirir.
 • annex (ülke) – Tagını girdiğiniz ülkeyi ilhak edersiniz.
 • annex_all – Oyundaki tüm ülkeleri ilhak edersiniz.
 • conquerall (ülke) – Tagını girdiğiniz ülkenin tüm bölgeleri sizin kontrolünüze geçer.
 • change_law – Yasa değiştirir.
 • create_ai (self/all/tag) – Ülkeler için yapay zeka oluşturur.
 • create_country (ülke)(kültür)(eyalet ID) – Belirtilen eyalette belirtilen kültürde ülke oluşturur.
 • create_political_movement (yasa) – Belirtilen yasa için bir siyasi hareket oluşturur.
 • cthulhu
 • disable_ai – Yapay zekayı kapatır.
 • enable_ai – Yapay zekayı açar.
 • disable_pop_growth – Nüfus artışını durdurur.
 • escalate (miktar) – Diplomatik oyunların gerginlik seviyesini arttırır.
 • event (event adı)(ülke tagı) – Olay tetikler.
 • fastbuild – Binalar anlık inşa edilir.
 • fastenact – Yasalar anlık kabul edilir.
 • fasthire – İşe alımı hızlandırır.
 • fastinstitutions – Kurumları hızlandırır.
 • fastinterests – Çıkar gruplarını hızlandırır.
 • fastresearch – Araştırmaları hızlandırır.
 • fastrevolution – Devrimleri hızlandırır.
 • fastsecession – Ayrılıkçıları hızlandırır.
 • fasttravels – Seyahati hızlandırır.
 • kill_character (karakter) – Belirtilen karakteri öldürür.
 • own (eyalet)(ülke) – Belirtilen eyaletin kontrolü belirtilen ülkeye geçer.
 • money (miktar) – Belirtilen miktarda para kazanırsınız.
 • norevolution – Devrimleri kapatır.
 • nosecession – Ayrılıkçıları kapatır.
 • research – Araştırmaları açar.
 • set_devastation_level (eyalet)(miktar) – Eyaletin tahribat değerini belirtilen miktarda değiştirir.
 • set_pollution_level (eyalet)(miktar) – Eyaletin kirlilik değerini belirtilen miktarda değiştirir.
 • tag (ülke) – Belirttiğiniz ülkeye geçersiniz.
 • treatyport (eyalet) – Belirtilen eyalette antlaşma limanına sahip olursunuz.
 • wagerate (bina)(oran) – Belirtilen binanın maaş oranını değiştirir.

Diğer Konsol Komutları
Bu komutlar genellikle modlama için kullanılabilir.

 • 3dstats – 3D istatistikleri açar.
 • 3dstats.EnableGfxZoneStats – 3D GFX Zone istatistikleri açar.
 • Adjacencies.Rebuild
 • Application.ChangeResolution – Çözünürlüğü değiştirir.
 • Browser.OpenURL [<url>] – Tarayıcıyı açar.
 • Camera.Debug – Kamera bilgilerini gösterir.
 • Camera.Load – Kamera konumunu yükler.
 • Camera.Save – Kamera konumunu kaydeder.
 • Checksum.Log – Checksum rapor dosyası oluşturur.
 • CrashReporter.DeleteCrashData – X günden eski çökme verilerini siler.
 • CrashReporter.SimulateCrash – Oyunu çökertir.
 • Debug.Achievements.Lock [<key>] – Başarımı kilitli hale getirir.
 • Debug.Achievements.ResetAll – Tüm başarımları kilitli hale getirir.
 • Debug.Achievements.ToggleDebug [<value>] – Başarım sistemini görüntüler.
 • Debug.Achievements.Unlock [<key>] – Belirtilen başarımı açar.
 • Debug.TextureMode [Name of debug mode] – Texture debug mode’u açar.
 • Dockables.Create [Dockable name] 
 • Dockables.CreateUserLayout [Dockable layout name] 
 • Dockables.DeleteUserLayout [Dockable layout name] 
 • Dockables.HideLayout
 • Dockables.SaveUserLayout
 • Dockables.ShowLayout [Dockable layout name] 
 • Dockables.ShowManager 
 • GUI.AnimationTimeline.LogStats 
 • GUI.ClearWidgets Clear dummy widget
 • GUI.CreateDockable [File name] [Widget name] [Dockable id. If doesn’t exist, it will be registered]
 • widget. 
 • GUI.CreateWidget 
 • test_window
 • GenerateCoastalRegionNavalExits
 • Graphics.CapFramerate
 • Graphics.DumpMemoryInformation
 • Localization.ToggleIncludeKeyInLocOutput
 • Localization.ToggleOnlyKeyInLocOutput
 • Localization.ToggleSkipDataSystemInLocOutput 
 • Log.ClearAll – Tüm raporları temizler.
 • Log.ClearErrorLog – Hata raporlarını temizleyip hata miktarını sıfırlar.
 • Map.SavePNG [<map mode>] [<file name>] [<yes/no> Should render flat (optional)] – Spesifik bir harita modunun png haritasını kaydeder.
 • MapObjects.Debug 
 • MapObjects.GenerateGameLocators [<type>] [<filename> (optional)] – Harita objeleri için konumlayıcılar oluşturur.
 • MapObjects.Painter.AddPosition – Farenizin olduğu yere harita objesi yerleştirir.
 • ModifierNode.Graph 
 • ModifierNode.List 
 • Music.PauseFactor – Mevcut müzik sisteminin duraklama sistemini gösterir.
 • Music.PlayTrack [<track name>] – Belirtilen müziği başlatır.
 • Music.Reset – Müzik sistemini sıfırlar.
 • Music.StopTrack – Müziği durdurur.
 • PopsFileStorage.Sync Sync POP File Storage
 • Portrait.ClearCache Clears the portrait cache. – Tüm portreler yenilenir.
 • Print.EventDebug 
 • RandomLog 
 • RandomLog.Dump [Frame count to dump, or * to dump all available frames (defaults to *)] [Target filename (defaults to random.log)]
 • SDL.EventLogging
 • ScriptProfiling.Dump
 • SplineNetwork.AppendAssets
 • SplineNetwork.ClearAssets
 • SplineNetwork.Database.Reload
 • SplineNetwork.Graphics.AddAllSplines
 • SplineNetwork.Graphics.ClearAllSplines
 • SplineNetwork.SetAssetGenerationMode 
 • SplineNetwork.ValidateSplines 
 • Terrain.Regenerate – Arazi bitmapi oluşturur.
 • Terrain.Save
 • Threading.TaskThreadCount [The number of task threads] 
 • TickTask.Graph 
 • TickTask.List
 • ai.debug [tag] – Belirtilen ülkenin yapay zekasına dair debug bilgisi verir.
 • ai.goal [tag] [goal type] – Yapay zekanın hedefini inceler.
 • ai_evaluate_building [<building key> <state region key>] Belirtilen eyalet ve bina türüne dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_interest [<strategic region key>] Belirtilen stratejik bölgedeki çıkarlara dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_production_method [<building key> <pm key> <state region key>] – Belirtilen eyalette binaların üretim yöntemlerine dair bilgi verir.
 • ai_evaluate_trade_route [<goods key> <country tag>] – Belirtilen ürüne ve belirtilen ticaret ortağına dair bilgi verir.
 • audio.cpu_info – Mevcut işlemci kullanımını gösterir.
 • audio.list_events – Ses olaylarını listeler.
 • audio.play_event – Ses olayını çalar.
 • callstack 
 • changestatepop [state_id] [pop_type / all] [factor] – Seçilen nüfus türünün büyüklüğünü belirtilen miktarda değiştirir.
 • check_pollution_level [state region tag] – Belirtilen eyaletteki kirlilik oranını Print out pollution for specified state region
 • check_save – Kayıtların ve yüklemelerin tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
 • clearlines 
 • clearspawnedentities 
 • coa_preview_window – Arma görüntüleme penceresini açar.
 • compound_nodeeditor 
  crash – Oyunu çökertir
 • create_building_history 
 • create_pop_
 • create_state_region_data 
 • data_types_explorer 
 • data_wrappers_stats [Filter] 
 • date [date in format yyyy.mm.dd.hh] Oyunun tarihini değiştirir.
 • debug [arguments]
 • debug_lens_option 
 • debug_mode – Debug mode’u açar.
 • debugcharacters – Tüm karakterlere dair bilgiler verir.
 • debugcountrybudgets – Tüm ülkelere ve bütçelerine dair bilgiler verir.
 • debugemployment – Eyaletteki tüm çalışanlara dair bilgiler verir.
 • debugmarkets – Tüm pazarlara dair bilgiler verir.
 • debugpopconsumption – Nüfusların tüketimlerine dair bilgiler verir.
 • debugpopwealth – Nüfusların varlık seviyelerine dair bilgiler verir.
 • debugstates – Tüm eyaletlere dair bilgiler verir.
 • debugterrainweights 
 • debugtheaters – Tüm cephelere dair bilgiler verir.
 • deiron – Ironman mode’u kapatır.
 • drawcmdsviewer Draw Cmds Viewer
 • dump_data_types 
 • dump_ref_lookup_memory_report
 • entity_editor 
 • explorer 
 • exportbuildings 
 • find_unemployed 
 • fix_state_regions 
 • force_oos Multiplayerda OOS hatası vermesini sağlar.
 • generate_province_center_objects
 • gfx.reloadtexture Textureleri yneiden yükler.
 • gfx.skin 
 • gfx.texture_limit MB olarak ekran hafıza limitini belirler.
 • gui_animation_editor 
 • gui_editor Arayüz editörünü açar.
 • help [command name] Tüm konsol komutlarını listeler
 • hq_show_id 
 • ignore_government_support 
 • invalidate_character [character id] Belirtilen karakterdeki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • invalidate_country [country id] Belirtilen ülkedeki etkiyi geçersiz hale getirir
 • invalidate_ig [interest group id] Belirtilen çıkar grubundaki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • invalidate_state [state id] Belirtilen eyaletteki etkiyi geçersiz hale getirir.
 • io_stats IO istatistiklerini açar
 • io_stats.Reset IO istatistiklerini sıfırlar
 • log_status Log 
 • log_ticktask_performance
 • log_viewer 
 • map_editor Harita editörünü açar.
 • mapmode [mapmode] Belirtilen harita moduna geçer.
 • measure_frame_time [“start” or “stop” measuring] 
 • memory_stats 
 • memory_stats.Reset 
 • minidump [file path] 
 • net_debuginfo 
 • net_stats 
 • net_stats.Reset 
 • observe İzleyici modunu açar.
 • particleeditor 
 • permitmarginalizedingovernment
 • pops_account_disconnect_steam Paradox hesabını Steam’den çıkartır.
 • pops_account_login [email] [password] POPS hesabına giriş yapar.
 • pops_account_logout POPS hesabından çıkış yapar.
 • pops_account_status POPS hesabında olup olmadığını kontrol eder.
 • popstat Aktif nüfusları listeler.
 • portrait_editor Portre editörünü açar.
 • print_gamestate_modifiers Oyun durumu etkenlerini listeler.
 • province_borders [true/false] Bölge sınırlarını açıp kapatır
 • pseudoLoc Enable/Disable 
 • recalc_cached_data Oyun verisini yeniden hesaplar.
 • release_mode 
 • reload [file name] Öğeleri yeniden yükler.
 • rendertype 
 • save_game_analyzer Kayıt dosyası analizcisini açar.
 • screenshot – Ekran görüntüsü alır.
 • script_docs – Kod dokümentasyonunu gösterir.
 • settings – Ayar arayüzünü açar.
 • shader_debug
 • shader_editor 
 • show_goals – Yapay zeka hedeflerini gösterir.
 • skip_migration 
 • sleep 
 • social_addfriend [Context Index] [Account ID] – Arkadaş listenize arkadaş eklemenizi sağlar.
 • social_debuginfo Print debug info about the social layer
 • social_joinroom [Context Index] [Room Name] [Nick Name] Join a chat room using the given social context
 • social_sendmessage [Context Index] [Room Name] [Message] Send a message to a chat room.
 • spawnentity [<entity name>] [<state> (optional)] Spawns specified entity at cursor position
 • spawnentity_at [<entity name>] [x] [y] [<state> (optional)] Spawns specified entity at xy-position
 • spawnline [<line name>] [<start position ‘x,y,z’> (no spaces)] [<end position x,y,z> (no spaces)] Spawns specified line between 2 positions
 • spawnnotification [notificationtype] [<scopeindex>] Spawns notification of specified type.
 • swapchain.buffers Query/Set swapchain buffers
 • switchlanguage [language name] Lokalizasyon dosyalarını baştan yükler ve dili değiştirir.
 • testaipacts Yapay zekanın mevcut paktları sona erdirip erdirmeyeceğini test eder.
 • testevent [event name] [<country_tag/province_id>] Tests an event
 • testobjective [<subgoal key (optional)>] Objeler tarafından tetiklenen etkileri test eder.
 • texturelist Texture Listesi
 • textureviewer Texture Görüntüleyici
 • time – Zamanı gösterir
 • tools.skins – Deri editörü.
 • tweak 
 • update_distribution Belirtilen eyalette garnizon birim dağılımını yeniler.
 • update_employment Belirtilen eyalette binalar arasında işçileri transfer eder.
 • validate_employment Eyaletlerdeki işsizlik bilgisini gösterir.
 • validate_hubs
 • validate_income Bilanço olarak zararda olan ülkeleri listeler.
 • validate_naval_exits
 • validate_pops Ensures all pops have valid params and prints them to the error log otherwise.
 • version Shows current build information, put 1 as second parameter for long version
 • vsync Toggle main swapchains vsync
Yorum Yap